ACCESIBILITAT

CELLER DEL ROURE, SL s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb normativa WCAG 2.1 en matèria d’accessibilitat i que s’utilitza com a evidència de la justificació del criteri d’accessibilitat del Programa Kit Digital. Està estructurat conforme als annexos de la norma UNE-EN 301 549:2022.
La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web alcusses.es.

Utilizamos cookies en esta web para mejorar la experiencia del usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.