Política de privacidad

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CELLER DEL ROURE  informa els usuaris del seu website que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats en les seues pàgines, serien introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CELLER DEL ROURE , amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establits entre totes dues parts. així mateix, CELLER DEL ROURE  informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça CELLER DEL ROURE; Les Alcusses, Km 11,1 · 46640 Moixent (València – Espanya). Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fideliTzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTELECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seues pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a CELLER DEL ROURE  seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació publica i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seues pàgines web sense el consentiment exprés de CELLER DEL ROURE .

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

CELLER DEL ROURE es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda de les seues pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condiciones.la relació entre l’usuari i CELLER DEL ROURE  es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es poguera suscitar entre l’usuari i CELLER DEL ROURE, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Xàtiva, València.

Utilizamos cookies en esta web para mejorar la experiencia del usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.